O Konferencji

pointer Created with Sketch.

Cel

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom rzetelniej wiedzy o wybranych niedoskonałościach systemu zamówień publicznych, jak sobie z nimi radzić, oraz o nadchodzących zmianach. Chcemy, aby uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z krajowym oraz unijnym punktem widzenia, z ujęciem PZP prezentowanym przez praktyków występujących po stronie wykonawców jak i zamawiających, a także z obserwacjami niezależnych podmiotów.

diamond Created with Sketch.

Wyjątkowi prelegenci

Unikatowa możliwość czerpania wiedzy bezpośrednio od reprezentantów najważniejszych podmiotów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Na konferencji wystąpią przedstawiciele Platformy Zakupowej / Aukcyjnej NextBuy. Gościem specjalnym będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej - DG GROW, odpowiedzialnej za unijne zamówienia publiczne. Swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania prawa zamówień publicznych podzielą się także przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej oraz Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

direction Created with Sketch.

Zdobyta wiedza

Bazując na przeszło rocznym doświadczeniu w stosowaniu „małej nowelizacji” z lipca 2016r., nasi prelegenci wskażą zakresy, które obecnie nastręczają zamawiającym i wykonawcom najwięcej problemów, przedstawią analizy, czego należy się wystrzegać, oraz podejmą próbę przekonania uczestników, że e-zamówienia stanowić będą odpowiedź na wiele bieżących problemów procesu udzielania zamówień publicznych.

male-user Created with Sketch.

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – prawników, praktyków, management, podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających)

Program

Czas trwania: 9:00 – 15:00

 • 8.30 - 9.00

  Rejestracja uczestników

  Poranna kawa z croissant’em

 • event speaker

  9.00 – 9.10

  Powitanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska
 • event speaker

  9.10 – 9.30

  Przesłanki fakultatywne wykluczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w krajach UE – studium porównawcze

  Marta Laszuk
 • event speaker

  9.30 – 9.50

  Nowy pakiet zaleceń KE w sprawie zamówień publicznych

  Marta Laszuk
 • event speaker

  9.50 – 10.30

  Przeciwdziałanie nadmiernym ryzykom wykonawcy zamówienia publicznego

  Iwona Zielińska
 • 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 • event speaker

  10.50 – 11.30

  Praktyczne problemy z podwykonawstwem w świetle polskich i unijnych przepisów prawa

  Bogusław Kowalski
 • event speaker event speaker

  11.30 – 12.10

  E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne

  Damian Czerniak
  Urszula Woronowicz
 • 12.10 – 12.30

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • 12.30 – 13.10

  Przerwa na lunch

 • event speaker

  13.10 – 13.50

  Ułomność polskich środków ochrony prawnej. Preferowane kierunki nowelizacji

  Dariusz Ziembiński
 • event speaker

  13.50 – 14.30

  Zaawansowanie prac nad nową ustawą PZP – kierunki zmian

  Joanna Sauter-Kunach
 • 14.30 – 14.50

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • event speaker

  14.50 - 15.00

  Podziękowania

  Pożegnanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska

Prelegenci

speaker img

Damian Czerniak

Ekspert ds. e-zamówień w NextBuy. Posiada 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zakupowych zarówno w sektorze firm prywatnych i państwowych.

speaker img

Bogusław Kowalski

Prezes Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej. Przewodniczący Komitetu ds. Transportu PUIG. Wiceminister transportu w latach 2006-07.

speaker img

Marta Laszuk

Adwokat, od lutego 2013 roku pełni funkcję prawnika w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW).

speaker img

Joanna Sauter-Kunach

Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, radca prawny, koordynator zespołu do opracowania ustawy regulującej zamówienia publiczne powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.

speaker img

Urszula Woronowicz

Prawnik, ekspert w obszarze zakupów, prawa zamówień publicznych i compliance. Zakupami zajmuje się zawodowo od 13-lat, z sukcesem przeprowadziła dziesiątki postępowań zakupowych i negocjacji. Posiada doświadczenie w dużych projektach inwestycyjnych oraz dofinansowanych z UE. Kierowała zespołem tworzącym koncepcję biznesową wdrożenia SAP MM.

speaker img

Iwona Zielińska

Ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w zakresie zamówień publicznych i umów na roboty budowlane; współprzewodnicząca Zespołu ds umów na roboty budowlane w rozmowach z GDDKiA z ramienia OIGD, SIDIR, PZPB, ZPBUI w latach 2012 – 2014; członek i rozjemca z listy SIDIR; Inżynier budownictwa, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; arbiter z listy Prezesa UZP w latach 1995-2005

speaker img

Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Miejsce Konferencji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza

Warszawa, Postępu 17A

Patroni

Patron merytoryczny

finalLogoVectorKZP

Patroni strategiczni i medialni

Poprzednie konferencje

Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych

11 stycznia 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Narodowego Banku Polskiego, NSZZ „Solidarność”, holenderskiej kancelarii Van Doorne, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, KPMG i CH2M HILL (szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest tutaj).

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. Identyfikacja i przeciwdziałanie

24 maja 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławcze, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, Fundacji im. Stefana Batorego, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz goście zagraniczni z organizacji Transparency International oraz DIGIWIST (szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest tutaj).